1402/07/02

ماه: اردیبهشت 1399

کارمند دولت به اتهام تهدید به قتل همکاران یا جرم تعزیری دیگری علاوه بر مجازات اصلی به استناد بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات...
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نهادهایی مانند تعلیق و تعویق اجرای مجازات‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده؛...
زن متأهل چگونه می‌تواند‌ از کشور خارج شود‌؟ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘأﻫﻞ د‌ﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ که ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯه ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺎﺯ د‌ﺍﺭد‌،...