1400/05/14

ماه: بهمن 1398

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ یعنی...
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. – شعب دیوان...