1399/12/09

ماه: آبان 1398

عدم واخواست سفته در موعد قانونی چه آثار حقوقی دارد؟ چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى (۱۰ روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته...
در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می‌‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌توانند در هر یک از مراحل رسیدگی...
بار‌ها شده است که هنگام پارک خودرو با تابلو‌ها یا دستنوشته‌هایی روبه‌رو شده‌ایم که پارک = پنچری؛ در صورت پارک، هر چهار چرخ پنچر خواهد...