1400/06/25

سال: 1396

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به عضویت این پژوهشگاه در یکی از کمیته‌های علمی ستاد حقوق‌بشر، از تلاش برای معرفی مباحث حقوق‌بشر اسلامی...