1400/04/02

ماه: تیر 1397

آیا مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه است...
رییس‌کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه قضات از صدور آرای منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خودداری کنند، از تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی...
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: مسئولیت مدیریت دفاتررسمی ازدواج و طلاق بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و...