1400/05/14

ماه: آذر 1396

  یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – ۱۱:۴۸:۳۹ AM بخشنامه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۲ مورخ ۹۴/۵/۱۲...
در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی...