1403/03/04

ماه: آذر 1396

  یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – ۱۱:۴۸:۳۹ AM بخشنامه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۲ مورخ ۹۴/۵/۱۲...
در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی...
 در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج...