1402/07/02

ماه: مهر 1396

ایمن سازی ساختمان های مشابه پلاسکو را جدی بگیریم سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در شهر تهران، ساختمان های مشابه پلاسکو کم نیست...
آشنایی با نحوه شکایت از ارائه دهندگان متخلف کالا و خدمات در شروع باید بدانید که سه قانون در کشور ما به تصویب رسیده...
پزشکان سازمان ملل تعرض جنسی به مسلمانان روهینگیا را تایید می کنند شواهد و اسناد پزشکی کادر درمانی سازمان ملل گویای این حقیقت است...