1400/05/14

ماه: دی 1395

مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره...