1400/06/25

ماه: آذر 1395

نقض رأی اصراری دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: رها کردن فرد بیهوش در محل خطرناک، مصداق...
قض رأی اصراری دادگاه تجدید نظر استان تهران در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور  تعیین همزمان اجرت‌المثل و نحله مغایر قانون است...
تایید رای اصراری دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، موجب قصاص نیست...
با ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه سنجش شخصیت؛ مصاحبه های سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تجدید می شود پایگاه خبری اختبار- مرکزآموزش معاونت منابع انسانی قوه...