1403/03/25

ماه: خرداد 1395

اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ شماره۴۶۵۶/۱۶۰                                                                           ۳/۳/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی...