1403/04/23

سال: 1395

مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌مدیره در شرکت‌های سهامی براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره...
همه نکاتی که زن و شوهر درباره‌ی نفقه باید بدانند حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی قرار گرفته‌اید که نمی‌دانسته‌اید مشکل‌تان را چگونه...