1400/05/14

ماه: آذر 1394

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه شوراهای حل اختلاف اعلام کرد. بنا بر این گزارش، لایحه...
قانون دریایی ایران1 (مصوب 29/ 6/ 1343 کمیسیون مشترک مجلسین) با اصلاحات بعدی فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده...