دکتر رضا ببری روانکاو و متخصص ترک اعتیاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: افرادی به ما مراجعه می کنند که دچار آسیب های روانی اجتماعی و ارتباطی هستند و معتادان نیز جزو آنها قرار می گیرند هر چند که من ارتباط مستقیم با معتادان نمی کنم در واقع منظورم این است که معتادان اول از نظر فیزیکی پاک شده باشند و دوره ترک را گذرانده باشند

وی درمورد کمبود اعتماد به نفس در معتادان گفت: اصولا  در مورد اعتیاد نظریات بسیار زیادی وجود دارد، این که چرا انسان ها  به سمت مواد مخدر و مشروبات الکلی می روند، حدود ۴۵ و ۴۶ نظریه در این مورد داریم که در مورد تمایل انسان به اعتیاد یعنی آسیب چند عاملی عنوان می دهیم یعنی آسیب اجتماعی دهگانه ای که در جهان وجود دارد و تنها آسیبی است که به آن آسیب چند عاملی می گوییم اعتیاد است اینکه چرا افراد تمایل پیدا می کنند به اعتیاد بحث گسترده ای است و از دلایل بسیار فردی مثل فشارخون شروع می شود تا عوامل متوسط یا گروهی مثل گروه هایی که بچه نوجوان ما در آن وارد می شود مثل گروه خانواده ، گروه دوستان و گروه همکلاسی ها تا وصیت کلان جامعه اینکه جامعه چقدر به موادمخدر قابل دسترس است حدود ۲۵ نظریه اجتماعی که داریم همه در مورد اعتیاد صدق می کند و اخیرا یکی از نظریه هایی که تمایل به اعتیاد ریشه در چه دارد اعتماد به نفس را مطرح می کنند و می گویند که جایی که اعتماد به نفس است موادمخدری وجود ندارد و جایی که مواد مخدر است اعتماد به نفسی نیست .

ببری از احتمال بازگشت افرادمعتاد پس از ترک مصرف  به جامعه اظهار کرد:  بحث مهمی وجود دارد   در درمان اعتیاد که یک به یک میلیون نفر را عنوان می کنند یعنی از یک میلیون نفر معتاد شروع به کار کردن کنیم و معمولا امیدواریم که یک نفر بیماری اش از بین برود و به جامعه برگردد، اما بازگشت فرد بیمار بستگی به سن ترک دارد بین ۲۰ تا ۳۰ سال ترک اعتیاد بسیار مشکل است و ۳۰ تا ۴۰ یک مقدار آسان تر می شود و به ماده ای که مصرف می شود دوزی که مصرف می شود مخصوصا به خانواده ای که فرد معتاد دارد همه عواملی هستند که در ترک اعتیاد دخیل هستند.

او در موردکیفیت کمپ های ترک اعتیاد و مدیریت آنها افزود: کمپ های ما مشکل دارند یکی از بزرگترین انتقاداتی که می شود به سیستم کمپینگ ایران وارد کرد این است که کمپ ها  مجوزهایش را به بهبود یافتگان می دهند و این از نظر اشکال دارد.   کسانی که می روند به کمپ ها اولا کمپ های ما در کلیت چون همه کمپ ها را ندیدم نمی توانم نظری دهم اما تا جایی که دیدم از نظر رفاهی آموزشی و تحت درمانی شاید مشکل داشته باشند و به اضافه اینکه نمی شود که ۴ نفر آدم قدرتمند بریزند روی سر فرد معتاد و آن را بردارند ببرند در جایی بیاندازند و بگویند که تو باید ترک کنی و … باید آمادگی وجود داشته باشد پدیده های اجتماعی هیچ وقت با زور نه حل شده و نه حل خواهد شد و جزو مسایلی هستند که برآیند فعالیت ۵ نهاد اجتماعی هستند یعنی نهاد خانواده و آموزش و پرورش ، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ما نمی توانیم بگوییم که من دوست دارم که فردی که معتاد شده ترک کند مثل اینکه من بگویم همه جوان های بین ۲۰ تا ۳۰ سال باید ازدواج کنند و این نمی شود برنامه ریزی کار و وقت می دهد سالیان سال مطالعه می خواهد که بتوانیم راجع به آن حرف بزنیم.