88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

چند نمونه از دادخواستهای مربوط به دعاوی خانوادگی در ادامه آورده شده است:

images75TOY9MZچنانچه صحت جسمانی یا اخلاقی طفل تحت حضانت یکی از والدین در معرض خطر باشد برای سلب حضانت وی و استرداد حضانت طفل این دادخواست داده می شود:

نمونه دادخواست سلب حضانت و استرداد طفل

خواهان:مادر یا پدر

خوانده:پدر یا مادر

خواسته:

صدور حکم بر سلب حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام………وتعیین حضانت او

دلایل ومنضمات:

۱-سند ازدواج و یا سند طلاق ۲-شناسنامه وکارت ملی۳ -معرفی خوانده به پزشکی قانونی ۴-دیگر مدارک اثبات کننده در معرض خطر بودن حضانت طفل مثلا در مورد اعتیاد خوانده مانند:احکام محکومیت بواسطه اعتیاد،شهادت شهود،استعلام از سوابق ترک اعتیاد و…

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده ………………

با سلام واظهار ادب واحترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

۱-اینجانبه/اینجانب خواهان بموجب سند ازدواج شماره…………………..مورخ………………..دفتر ازدواج………………..با آقای/خانم…………………..ازدواج نموده ام (و بموجب سند طلاقنامه شماره ……………..دفترخانه طلاق………….ازدواجمان به طلاق انجامیده است.

۲-ثمره این ازدواج ……………….فرزند…………….بنام………………..متولد………………….می باشد از آنجائیکه به دلیل اختلافات موجود از یکدیگر بصورت متارکه زندگی می کنیم( یا حدود…………..سال است که به لحاظ اختلافات فی مابین از هم جدا شده ایم )فرزند مشترک بواسطه حضانت در نزد ایشان است .

۳-با لحاظ آنکه( تا ۷سالگی حضانت فرزند با مادر/بعداز ۷سالگی با پدر است )لکن ایشان اعتیاد بمواد مخدر دارد و همچنین بموجب دادنامه………………..مورخ………………..دادگاه انقلاب اسلامی…………………….به اتهام استعمال مواد مخدر به…………………………..محکوم گردیده است( یا سایر ادله ای که ثابت کننده اعتیاد خوانده است) با وضع موجود از آنجائیکه وی صلاحیت سرپرستی و حضانت فرزند متذکر شده را ندارد به این واسطه صحت وسلامت جسمانی و اخلاقی فرزند مشترک در معرض خطر می باشد به استناد ماده ۴۱ و۴۵قانون حمایت خانواده و  بند ۱ ماده ۱۱۷۳قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر دادگاه محترم تقاضامندست.

با تجدید ادب واحترام

imagesFNECEJ58

چنانچه والدین طفل بصورت متارکه از یکدیگر زندگی می کنند و یا بواسطه طلاق از یکدیگر جدا شده ؛ لکن یکی از والدینی که حضانت با وی نیست فرزند مشترک را مسترد نمی نماید برای استرداد طفل مشترک دادخواست استرداد فرزند مشترک تقدیم دادگاه خانواده صالح می گردد :

نمونه دادخواست استرداد فرزند مشترک

خواهان:پدر یا مادر

خوانده:پدر یا مادر

خواسته:

صدور حکم بر استرداد فرزند مشترک به نام …………………متولد……………………و بدواً صدور دستور موقت به شرح متن

دلایل ومنضمات:

۱-سند ازدواج ودرصورت طلاق طلاقنامه ۲-شناسنامه  و کارت ملی

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده…………………….

با سلام واظهار ادب و احترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

۱-اینجانبه/اینجانب بموجب سند ازدواج شماره……………….مورخ………………..دفتر ازدواج…………………با آقای/خانم……………………ازدواج نموده ام که ثمره این ازدواج فرزند مشترک بنام………………….متولد……………………..می باشد.

۲-آنجائیکه به واسطه اختلافات موجود از یکدیگر بصورت متارکه زندگی می کنیم (یا حدود………………سال است که به لحاظ اختلافات فی مابین بموجب سند طلاق شماره………………………..مورخ…………………..دفتر طلاق…………………………. از هم جدا شده ایم )فرزند مشترک در نزد خوانده می باشد.

۳-با لحاظ آنکه( تا ۷سالگی حضانت فرزند با مادریا بعداز ۷سالگی با پدر است )خوانده بدون دلیل موجه با مراجعات مکرراز تحویل ایشان یا استرداد طفل خودداری می ورزد.

بدینوسیله به استناد مواد ۱۱۶۸و ۱۱۶۹قانون مدنی تقاضا ی رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر دادگاه محترم تقاضامندست.

بدواً تقاضا دارد با لحاظ لزوم رعایت تشریفات دادرسی و زمان مورد نیاز سبب تضییع حقوق اینجانب/اینجانبه وفرزند مشترک می باشد رسیدگی و صدور دستور موقت را در اینخصوص مستنداً بماده ۷ قانون حمایت خانواده درخواست دارد.

 imagesN3PUFS84هنگامیکه زن قصد مطالبه اجرت المثل کارهای را که در طول ایام زناشویی بدستور شوهر و بدون قصد تبرع برای وی در منزل انجام داده را دارد چه دادخواستی باید تقدیم دادگاه خانواده نماید؟

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زناشویی

خواهان : زوجه

خوانده:زوج

خواسته:

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی به شرح متن با جلب نظر کارشناس فعلا از حیث صلاحیت مقوم به……………………..ریال وکلیه خسارات وارده شامل :هزینه دادرسی و کارشناسی و…

دلایل ومنضمات:

۱-سند ازدواج ۲-شناسنامه و کارت ملی ۳- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری۴-عندللزوم شهادت شهود

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده……………………

با سلام واظهار ادب واحترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

۱-اینجانبه بموجب سند ازدواج شماره ………………………مورخ………………..دفتر ازدواج…………………….به عقد دائم آقای ………………..در آمده ام .

۲-از بدو زندگی مشترک تاکنون که ………………سال است به دستور خوانده کلیه کارهای منزل( می توانید کارهای انجام شده را نام ببرید:حفظ ونگهداری منزل مشترک اعم از نظافت وپخت وپز ونگهداری و تربیت اطفال و…) را که خارج از وظایف و تکالیف قانونی و شرعی ام بوده است را بدون قصد تبرع انجام داده ام وبابت آن تاکنون وجهی را دریافت ننموده ام.

۳-به استنادبه تبصره  مواد ۳۳۶قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی وارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 180
 • 137
 • 173
 • 133
 • 62,264