88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

بخشی از متن قرارداد:
تعهدات کارفرما:
کارفرما موظف است با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی از سوی پیمانکار ذیربط ، که پس از دو بار اخطار با فاصله یک ماه صورت می گیرد ، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هر گونه قرارداد با پیمانکار مزبور ممنوع می باشد.
کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی می نماید.
کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته ، پرداخت نماید و در صورت تاخیر نیز خسارت مربوط را پرداخت نماید.
کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد ، قرار دهد.
کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگوئی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.
کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.
تعهدات شرکت طرف قرارداد :
شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگوئی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نمایدو حضور نماینده در ساعات اداری الزامی می باشد.
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد و تهیه لباس فرم برای رانندگان بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تائید کارفرما می رساند انجام دهند.
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هر گونه پاسخگوئی به شکایات و اجرای آراء مربوطه به هیات های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده گیرد.
شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزعاً ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد.
هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.
شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.
در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان ( به استثنای کارکنان موضوع بند 2-13) به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.
شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود ( جهت واگذاری کار )بدهد.
ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و در مقابل دستگاه پاسخگوست.
شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.
به منظور حسن اجرا قرارداد ، و تضمین انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی ( موضوع بند های ب و د ماده 5 آئین مذکور ) تضمین قانونی بسپارد.
در صورت عدم حضور یک یا چند دستگاه خودروهای تحت اختیار در محل خدمت ( کارفرما) به ازای هر دستگاه دو برابر حقوق روزانه هر خودور از پیمانکار کسر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 53
 • 38
 • 391
 • 193
 • 62,578