88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد مشارکت واحد سی تی اسکن

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد
عبارت است از سرمایه گذاری لازم و اخذ مجوزهای قانونی جهت خرید ، نصب ، بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن و متعلقات مربوطه طبق مشخصات فنی پیوست قرارداد ( پیوست شماره ……………………. ) طرف دوم موظف است در پایان مدت قرارداد دستگاه ومتعلقات موضوع قرارداد و ساختمان را بصورت سالم و آماده بهره برداری تحویل طرف اول نماید که بصورت بلا عوض به تملک بیمارستان در خواهد آمد.
مدت قراداد
این قرارداد برای مدت ……………………….شمسی از تاریخ ………………………الی ……………… می باشد و طرف دوم موظف است از زمان شروع عقد قرارداد حداکثر به مدت 6 ماه نسبت به بهره برداری دستگاه اقدام نماید.

در صد مشارکت
در صد مشارکت مورد تصویب سهم طرف اول …………………….. سهم طرف دوم …………… ازکل درآمد می باشد در صورتی که طرف دوم درپایان هرسال اعلام نماید درصد مصوب منجر به ضررو زیان و عدم تامین امور مالی جهت اداره مرکز گردیده گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان فنی معاونت درمان و توسعه مدیریت ومنابع وامور مالی تراز مالی را بصورت کامل بررسی و نتیجه را به کمیته واگذاری دانشگاه اعلام می نمایند که پس از تائید جهت تجدید نظر به هیئت رئیسه دانشگاه ارجاع می گردد.
تعهدات طرف اول
1- همکاری در اخذ پروانه بهره برداری.
2- در اختیار قراردادن فضای مناسب (عرصه/اعیانی)با نقشه فنی به مساحت مورد نیاز بر اساس استانداردهای مصوب. به هزینه طرف دوم
3- تامین آب ، برق ، گاز ، تلفن داخلی ، برقراری سیستم گرمایش و سرمایش برای بخش سی تی اسکن که هزینه های مربوط به مصرف ماهانه بر حسب سرانه اختصاص یافته(طبق پیوست شماره2)ازطرف دوم اخذ میگردد
4- همکاری درانعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه و سایر موسسات جهت سرویس دهی به بیماران اعم از موسسات دولتی و خصوصی با نظر طرف دوم و بارعایت تعرفه دولتی و پیگیری ودریافت وجوه از بیمه ها و پرداخت درصد طرف دوم پس از کسرسهم بیمارستان
5- مساعدت اداری در اخد مجوز ساخت بنا از مراجع ذیربط ( با توجه به برخی محدودیتهای قانونی در ساخت وساز توسط بخش دولتی ) با تائید دفتر فنی
6- حسابداری بیمارستان باید سرفصل جداگانه ای جهت درآمد مربوطه باز نماید و پس از وصول ، درآمد را به ترتیبی که مقرر گردیده بین طرفین تقسیم کند.
7-انجام امور اداری ومالی مربوط به بیماران بستری و سرپائی و ترخیص وارائه خدمات پرستاری و هتلینگ و غیره برای بیماران بعهده طرف اول می باشد.
تعهدات طرف دوم
1- انجام کلیه امور اداری مربوط به اخذ پروانه بهره برداری ومجوز ورود دستگاه به کشور بنام طرف اول
2-پس از اخذمجوز ورود دستگاه سی تی اسکن بنام طرف اول،طرف دوم متعهد می گردد سریعاًً نسبت به سفارش و عقد قراردادهای مربوطه با شرکتها ویا نمایندگیهای واجد شرایط اقدام و دستگاه را حداکثر ظرف مدت 6 ماه طبق کلیه شرایط مندرج در قرارداد وارد و ترخیص نماید.
3- طرف دوم متعهد می گردد نسبت به نصب وراه اندازی دستگاه حداکثر تا 15 روز پس از تحویل اقدام نماید ومدت فوق با ارائه دلائل توجبهی مکتوب وتایید شده به طرف اول تا 45 روز قابل تمدید است.
تبصره – هزینه های ورود دستگاه و حمل و نقل و نصب وراه اندازی دستگاه به عهده طرف دوم می باشد.
4- طرف دوم می بایستی کلیه حقوق و مزایا و کارانه کارکنان بکار گرفته شده در شیفتهای مختلف را مطابق احکام رسمی دانشگاه پرداخت نماید
5-طرف دوم موظف به رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی برای کارکنان خود می باشد.
6-کلیه هزینه ها اعم از تعمیرات جزئی وکلی دستگاه ومواد مصرفی ونقل وانتقالات قطعات یدکی در طول دوره مشارکت به عهده طرف دوم می باشد.
7- رعایت تعرفه های مصوب دربخش دولتی و قوانین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای طرف دوم الزامی است بدیهی است دستورالعملهای مصوب بعدی وزارت متبوع توسط طرف اول به طرف دوم جهت انجام ، ابلاغ خواهد گردید.
8- کلیه کسورات مربوط به بیمه ها به عهده طرف دوم میباشد.
9-طرف دوم متعهد است که از مسئولین فنی دارای مجوزهای قانونی اشتغال که صلاحیت علمی و اخلاقی آنها به تائید دانشگاه علوم پزشکی رسیده است جهت اقدامات درمانی و تشخیصی استفاده نماید.
10- طرف دوم متعهد است که از پرسنل وپزشکان اموزش دیده در اپراتوری دستگاه با رعایت استانداردهای مصوب استفاده نماید.
11- تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از مسئولین فنی ، پزشک ، تکنسین ، به عهده طرف دوم است
12-کلیه مسئولیتهای مدنی و مالی کارکنان این بخش اعم از حقوق و مزایا – بیمه ، خسارات اخراج و…… طبق قانون کار و تامین اجتماعی به عهده طرف دوم می باشد.
همچنین هر گونه پاسخگوئی به مراجع قضائی و انتظامی و نظام پزشکی موضوع قرارداد به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.
13- طرف دوم وکلیه کار کنان وی ملزم به رعایت قوانین اداری وشئونات اخلاقی می باشند.
14- طرف دوم متعهد است کلیه مسئولیتهای مدنی و کیفری و تمامی خسارات وارده از این قسم که توسط کارکنان مستقیم و غیر مستقیم وی به افرادو اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی واردشود را جوابگو باشد وطرف اول از هیچ بابت تعهدی در پرداخت خسارات از هیچ نوعی ندارد.
15- طرف دوم تعهد می نماید که در طول دوره مشارکت دستگاه را از نظر نرم افزاری بروز نگه داشته و تعمیرات و کالیبراسیون لازم را طبق استانداردهای دستگاه انجام داده و در ارائه خدمات به بیماران از تکنیک های پزشکی روز استفاده نماید.
16- طرف دوم به هیچ وجه حق تعطیل نمودن مورد مشارکت را ندارد ودر صورت تخطی طرف اول می تواند وکالتا واحدیادشده را اداره نموده و هزینه های مربوطه را مستنداً از درآمد طرف دوم کسر نماید و طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
17-طرف دوم متعهد است ضمن عقد قرارداد با شرکتهائی که دارای سرویس خدمات پس از فروش تا 10 سال پس از نصب وراه اندازی می باشد ضمانتنامه ده ساله شرکت مذکور را در این رابطه پس از سفارش به طرف اول ارائه نماید.
تبصره – کلیه هزینه های تعویض قطعات بجز تیوپ در صورت نیاز به عهده طرف دوم و هزینه های مربوط به تعویض تیوپ از محل درآمد حاصله از مشارکت برداشت خواهد شد..
18- در صورت بروز اشکال در دستگاه و نیاز به ارتباط با کمپانی سازنده این امر به عهده شرکت واردکننده بوده که موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع ایراد اقدام نماید و مسئولیت حسن انجام این امر به عهده طرف دوم می باشد.
19- طرف دوم اقرارمینمایدکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد.
20- تامین هزینه تلفن داخلی به عهده طرف اول و هزینه تلفن مستقیم به عهده طرف دوم است
21- حفظ و حراست از اموال و تجهیزات موضوع قرارداد بعهده طرف دوم میباشد.
22- طرف دوم هیچ وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه به طرف اول نپرداخته و پس از پایان دوره قرارداد و فسخ آن شرعاً و قانوناً متعهد به تخلیه و تحویل محل و دستگاه و تجهیزات مربوطه ظرف مدت دو ماه خواهد بود. و تعهد می نماید پس از پایان دوره وجهی را به عنوان سرقفلی و حق کسب وپیشه مطالبه ننماید.
23- چنانچه طرف دوم به تعهد در مورد ورود دستگاه عمل ننماید با توجه به کارشناسیهای انجام شده موظف به پرداخت خسارت به طرف اول خواهد بود.
24- ارائه خدمت به بیماران با اولویت بیماران بستری و اورژانس در بیمارستان طی 24 ساعت شبانه روز در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری در انجام امور نظارتی دانشگاه و ارگانهای ذیربط طبق مقررات به عهده طرف دوم می باشد.
25- طرف دوم موظف به دریافت واجرای بسته های خدمتی و ضوابط مربوط به پرسنل وامور فنی از معاونت درمان ولحاظ نمودن در امور جاری می باشد.
26- واگذاری موضوع قرارداد به غیر مجاز نبوده و در صورت تخلف قرارداد بصورت یک طرفه فسخ و طرف دوم مسئول پرداخت خسارتهای مربوطه خواهد بود.
27. طرف دوم متعهد به پذیرش و ارائه خدمات آموزشی مطابق با بسته های آموزشی معاونت ذیربط به کلیه کاروزان و دستیاران معرفی شده از سوی طرف اول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما بعد از طلاق چه کسی بیشترین آسیب را می بیند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 103
 • 68
 • 265
 • 192
 • 62,758