• بررسی و تنظیم و تأیید پیش‌نویس لوایح و یا مصوبات مورد نظر دستگاه برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران یا شوراها و کمیسیون‌های مربوطه.
 • ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط، نظام‌نامه‌ها که رئیس دستگاه تصویب می‌نماید.
 • بررسی و جمع‌بندی نظرات واحدهای مختلف در مورد استعلامات دفتر هیأت دولت و کمیسیون‌های مربوط و شوراها و کارگروه ها، کمیسیون‌ها،کمیته‌ها و عناوین مشابه.
 • دفاع از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سابر مراجع مربوطه
 • رسیدگی و حل اختلاف بین مؤسسات و واحدهای تابعه وزارتخانه از جمیع جهات بروز اختلافات .
 • رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا معاونین وی
 • بررسی و پاسخگویی به گزارش‌های مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (90) قانون اساسی و … با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل وزارتخانه و انتشار آنها براساس شیوه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 • تنظیم و یا تأیید قراردادهای مورد نیاز ادارات و واحدهای تابعه و پاسخگویی به استعلام‌های مربوط به آنها
 • انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها و قراردادهای دستگاه با هماهنگی معاونت حقوقی و همکاری در اجرای برنامه نظارت بر امور حقوقی مناقصات، شوراها و قراردادهای دستگاه‌ها
 • انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها براساس قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در این خصوص وارائه گزارش و اطلاعات به دبیرخانه کمیسوین مربوطه
 • پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک و امور ثبتی
 • هماهنگی و همکاری با معاونت حقوقی در اجرای دستورالعمل‌ ساماندهی خدمات حقوقی و تأیید صلاحیت کارشناسان ومشاوران حقوقی مرتبط با وزارتخانه
 • .حضور در دادگستری و تهیه  و تنظیم لوایح دفاعیه و همچنین حضور در محاکم خاص مانند دیوان محاسبات کشور هیأت تشخیص و حل اختلاف کار- دیوان عدالت اداری به منظور استیفاء حقوق وزارتخانه.
 • تنظیم اظهارنامه ها و ادعانامه ها (دادخواست) و پیگیری موضوعات مربوط به حقوق وزارتخانه.
 • شرکت مستمر در جلسات درون وزارتخانه و اظهارنظر مشورتی و ارائه رهنمودهای  قانونی به واحدهای تابعه وزارتخانه در موارد حقوقی و قضایی.
 • طرح دعاوی ، پیگیری و تعقیب دعاوی در مراجع قضایی.
 • پیگیری، نظارت،تنظیم و تنسیق امور املاک وزارتخانه و اقدام در جهت شناسایی ، مستندسازی و حل و فصل و پیگیری آن و همچنین ارجاع امور مربوط به املاک وزارتخانه به مراجع ذیربط.
 • معاضدت و حمایت قضایی کارمندان ستاد و ادارات کل استانها ( اجرای مفاد قانون حمایت قضایی از کارمندان دولت و نیروهای مسلح و آئین نامه اجرایی آن)
 • هماهنگی با دفتر امور مجلس برای تنظیم لوایح ارسالی به هیأت دولت
 • تدوین و بازنگری آئین نامه های انضباطی فدراسیونها با هماهنگی معاونت ورزش وزارتخانه
 • حضور در جلسات انضباطی فدراسیونهای ورزشی.
 • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات .