«نود اقتصادی»- روشن شدن کورسوی امید در دل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال مالی ۹۵ با وجود شناسایی زیان سنگین (۱,۲۱۲,۴۸۷) میلیون ریالی در این شرکت.

به گزارش «نود اقتصادی»، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سال ۹۵ را همچون دو سال ماقبل از آن با زیان قابل توجه به انتها رساند با این تفاوت که سیر زیان دهی در این سال روندی کاهشی یافت و از عدد (۱۳۸۴۶۶۸) میلیون به رقم (۱,۲۱۲,۴۸۷) میلیون ریال رسید.

به عبارت بهتر زیان واقعی هر سهم این شرکت در سال مالی ۹۵ به عدد (۵۱۹) ریال رسید هر چند که زیان واقعی هر سهم این شرکت در دو سال ماقبل از آن به ترتیب (۵۹۳) و (۲۲۹) ریال بوده است.

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو درسال ۱۳۵۱ و با مشارکت ســــازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با سهم  ۵۵ درصد سرمایه  و خانواده رضائی معادل ۴۵ درصد سرمایه تاسیس شده است.

هیات مدیره این شرکت تاکید کرده که سال مالی ۱۳۹۵ با امید به نقش موثر به اجرای برجام در صحنه اقتصادی کشور آغاز شد اما همچنان اقتصاد ایران و بخش های عمرانی کم ثبات بوده و در نتیجه نوسانات اقتصادی و ابهام در چگونگی اجرای برجام ، رکود و عدم اطمینان در آن دیده می شود که در این فرایند ، به اذعان صاحبنظران اقتصادی کشور ، بیشترین آسیب به بخش تولید و صنایع کشور وارد شد  و بخش ماشین آلات سنگین و صنایع خودرویی نیز در صدر آسیب پذیران عرصه اقتصاد کشور همچنان جای داشته است.

شرکت هپکو نیز به دلیل عدم حمایت بخش بانکی و همراهی شرکای خارجی ، علیرغم حمایت وزارتخانه های ذیربط و همکاری ستاد تسهیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت صدمات بسیاری را متحمل شد.