1400/05/14

جرایم و تخلفات

جرایم و تخلفات

 • جرایم علیه اشخاص
 • آدم ربایی
 • اسید پاشی
 • ایراد صدمات بدنی
 • امتناع از تحویل یا تحصیل طفل
 • اخاذی
 • افشای اسرار
 • افشای سئوالات امتحانی
 • اخلال درنظم و آرامش عمومی
 • استفاده از علایم و البسه نظامی
 • بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )
 • بازداشت غیر قانونی
 • ترک نفقه
 • تهدید به قتل
 • توهین و افتراء
 • توهین به مقدسات
 • تمرد نسبت به مامور دولت
 • جرایم اطفال
 • جرایم علیه اطفال
 • حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)
 • خوداری از کمک به مصدومین
 • رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت
 • سقط جنین
 • سوء قصد به مقامات
 • غصب عناوین و مشاغل
 • فرار زندانیان
 • قسم و شهادت دروغ
 • قتل عمد و غیر عمد
 • گواهی خلاف واقع
 • مشروبات الکلی
 • مزاحمت تلفنی
 • مزاحمت بانوان
 • جرایم علیه اموال
 • ارتشاء
 • اختلاس
 • کلاهبرداری
 • سرقت
 • جعل
 • استفاده از سند مجعول
 • خیانت در امانت
 • خرید مال مسروقه
 • صدور چک بلامحل
 • تبانی برای بردن مال غیر
 • تصرف در اموال دولتی
 • تخریب و اتلاف اموال
 • تصرف عدوانی
 • مزاحمت و ممانعت از حق
 • معامله به قصد فرار از دین
 • معامله معارض
 • فروش مال غیر
 • ثبت ملک غیر
 • قماربازی و ربا خواری
 • اصل۴۹واصل۸۸قانون اساسی
 • سرقت و مفقودی چک
 • جرایم علیه امنیت کشور
 • محاربه و جاسوسی
 • افساد فی الارض
 • اقدام علیه امنیت نظام
 • اخلال در نظام اقتصادی کشور
 • افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
 • خرابکاری در صنایع و تاسیسات
 • عضویت در گروههای مخالف نظام
 • سایر جرایم
 • جرایم انتخاباتی
 • جرایم سیاسی
 • جرایم نظامی
 • جرایم مطبوعاتی
 • جرایم نظام پزشکی
 • جرایم نظام مهندسی
 • جرایم نظام صنفی
 • جرایم مربوط به آب
 • جرایم مربوط به پلمپ
 • جرایم مربوط به اموات
 • جرایم مربوط به تامین اجتماعی
 • جرایم حفظ و گسترش فضای سبز
 • جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
 • جرایم سایبری و رایانه ای
 • جرایم حمل و نقل
 • جرایم بودجه
 • جرایم پست
 • تخلفات انتظامی قضات
 • مباحث متفرقه
 • فریب در ازدواج / تدلیس در نکاح