88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
تقویم
رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز گفت: دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند اما اگر شاکی از این حق استفاده نکند، نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی‌علیه مطالبه کند و نه متهم و مدعی‌علیه می‌تواند در مقام دفاع متوسل به این حق باشد.
چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات، دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه کند یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، یادداشت بهرام احمدی، رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به شرح ذیل است: قسم یا سوگند در قوانین جزایی– قانون مجازات عمومی- جایگاه شرعی خود را نداشت. در قانون مدنی در کتاب پنجم از مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ با اصلاحات بعدی به مبحث قسم پرداخته شده است که در ماده ۱۳۲۵ در دعاوی- به‌طور مطلق- که با شهادت قابل اثبات است در صورت انکار مدعی، آن را منوط به قسم وی کرده است.
نخستین بار در قوانین جزایی ایران در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱، قسم در کنار علم قاضی اعتبار شرعی به‌خود گرفت و در فصل چهارم این قانون در ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از راه‌های ثبوت قتل در دادگاه پذیرفته شد و قانونگذار با طرح مبحث لوث در ماده ۳۰ این قانون، اثبات قتل را در موارد مشمول، منوط به اجرای قسامه کرد.  البته قسامه فقط در مورد قصاص قابل اجرا بود و ناظر بر هیچ ‌یک از موارد حدود حتی سرقت حدی نبود.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ در ماده ۲۳۱ این قانون، قانونگذار همانند قانون سال ۱۳۶۱ قسامه را در کنار علم قاضی یکی از راه‌های ثبوت قتل- حدی و قصاص- بیان کرد و تغییر محسوسی در اعتباربخشی به قسامه خاصه در حدود نسبت به قانون قبلی ایجاد نشد. به جز اینکه در مواد ۲۳۹ تا ۲۵۶ در مبحث سوم در باب قسامه شرایط ایجاد لوث منجر به به‌جریان افتادن قسامه را با جزئیات بیشتری بیان کرد.
هرچند در این مواد قانونگذار برای حاکم به صراحت، تکلیف به یادآوری و تفهیم حق داشتن و درخواست قسم به مدعی را بیان نکرده است اما از محتوا و مفهوم این مواد مستفاد می‌شود که با به‌وجود آمدن لوث و در ادامه تمهید و اجرای شرایط، قسامه مستلزم آگاهی مدعی یا مدعی‌علیه از حقوق خود است که این تکلیف متوجه دادگاه است.
در ادامه بلوغ و تغییرات در قوانین جزایی، بنا بر مقتضیات وقت با تغییر و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۶۰ این قانون همانند دو قانون قبلی، قانونگذار سوگند را جزو ادله اثبات در امور کیفری دانسته است.
قانونگذار در مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ شرایط اجرای ادای سوگند را بیان کرده است اما درباره حدود برخلاف قانون قبلی شرایط اثبات آن را به ادله اثباتی در عمومات احاله کرده و از ذکر موردی برای هر جرم حدی اجتناب کرده است.
اما مشروحاً در فصل چهارم در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ در راه‌های اثبات جنایت مشخصاً قسامه و چگونگی اجرای آن را توضیح داده که با مداقه در این مواد هرچند تصریحی به تکلیف قانونی حاکم دادگاه نکرده و ظاهر ماده ۳۲۰ نیز بر عدم تکلیف قاضی به یادآوری و تفهیم این حق است اما مفهوم مواد این فصل در مطالبه و مبادله حق قسم میان مدعی و مدعی‌علیه در نزد قاضی دادگاه و نیز چگونگی انطباق و اجرای قسامه با قانون و امعان نظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که ناظر بر تکلیف قاضی نسبت به یادآوری و اجرای این حق حسب مورد به صاحب قسم است و در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز البته به‌صورت کلی و به اجمال به آگاه‌سازی افراد از حقوق خود در فرآیند دادرسی، این تکلیف به نوعی متذکر شده است.
در نتیجه دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم کند اما اگر شاکی از این حق استفاده نکند، نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه کند و نه متهم و مدعی‌علیه می‌تواند در مقام دفاع، متوسل به این حق باشد و مطابق اوضاع و احوال پرونده حکم مقتضی صادر می‌شود و در صورتی ‌که دادگاه بدون توجه به این حق برای شاکی، حکم قضیه را صادر کند، چنانچه حکم برائت صادر کرده باشد در صورت قطعی شدن حکم با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و نظر به اینکه برائت متهم از شمول اعاده دادرسی به‌صورت عادی خارج است به‌تجویز ماده ۴۷۷ قانون اخیر، اگر رییس قوه قضاییه حکم صادره را به لحاظ عدم توجه به حق قسم شاکی و در نتیجه حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به جریان می‌اندازد.
حمایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
 • رزونامه حمایت
 • حقوق نیوز
 • ایسنا حقوقی
 • اخبار قوه قضاییه
 • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

آیا شرایط اقتصادی فعلی باعث افزایش پرونده های طلاق است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
 • 1
 • 60
 • 41
 • 609
 • 380
 • 13,975