88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مقدمه :

اينترنت از پيوند تعداد بي شماري شبکه هاي ارتباطي کامپيوتري کوچک و بزرگ که حاوي اطلاعات متنوع ميباشند تشکيل ميگردد. يک فرد متصل به شبکه اطلاع رساني و اينترنت تنها نظاره گر اينترنت نمي باشد بلکه جزئي از اينترنت است و ميتواند با آن تبادل اطلاعات نمايد . يک شرکت يا موسسه ارائه کننده خدمات اينترنتي اتصال به شبکه اطلاع رساني و اينترنت را فراهم مي آورد و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبکه اينترنت ميباشد.
شرکتها و موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در هر کشور فعاليت مي نمايند و ميتوانند مستقلاً و يا در ارتباط با شبکه اينترنت به فرآوري اطلاعات پرداخته و به مشتريان خود عرضه نمايند.

ماده ۱: واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني زير بکار گرفته شده اند:

1-1- (آوا ISP ) مخفف Internet Service Provider وInformation Service provider و منظور شرکتها و يا موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت مي باشد.

1-2- اطلاعات : هر گونه داده (DATA) اعم از صوت و متن (ثابت يا منحرک )

1-3- خدمات : مواردي چون پست الکترونيک Chat Room ،Homepage ، ارتباطات On-line و موارد مشابه .

1-4- Homepage به معناي فراهم اوردن فضايي بر روي حافظه سخت کامپيوتر براي کاربران از طرف (آواISP) به منظور ارائه اطلاعات شخصي ،تحقيقاتي ، تجاري و غيره ميباشد.

1-5-IP مخفف Internet Protocol ميباشد .

1-6- کاربران : ارائه کننده اطلاعات

ماده ۲: متقاضي ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت بايد در خاست کتبي خود را با نضمام طرح تفضيلي و اسناد و مدارک مربوطه حسب مورد به شرکت مخابرات ايران (امور ارتباطات ديتا) تسليم نمايد.

ماده ۳: کليه در خواستها در امور ارتباطات ديتا با رعايت شرايط زير بررسي ودر صورت تاييد نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد.

3-1-شرايط فني براي ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت (آواISP)
الف : تهيه و نصب شبکه داخلي (LAN) و تجهيزات لازم به منظور برقراري ارتباطات وتبادل اطلاعات مشترکين از قبيل خطوط تلفن ،روتر ،مودم ،سرورهاي پست الکترونيک DNSو….. به عهده (آوا SP)ميباشد.
ب : تهيه و بکارگيري تجهيزات مورد نيازدر شبکه خود براساس استانداردهاي اعلام شده از طرف امور ارتباطات ديتا
ج : هر(آواISP) باتوجه به گستردگي فعاليت تعداد آدرسهاي IP مورد نياز را در زمان در خواست مجوز اعلام مينمايد

3-2- شرايط عمومي مديريت ارائه ننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت (آواISP)
الف : تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب : متدين به اديان الهي رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج : نداشتن سابقه محکوميت کيفري که موجت محروميت از حقوق اجتماعي کردد.
د:دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي در يکي ازرشته هاي وابسته به تشخيص امور ارتباطات ديتا و ارائه مدرک سابقه کار در زمينه اطلاع رساني .

ماده ۴: مديريت (آوا ISP) داراي مسئوليت حقوقي و قانوني در مقابل کليه مقامات قضائي و اداري و اشخاص بوده و نسبت به کليه موارد و تعهدات زير پاسخگو ميباشد:

4-1- براي محتواي که خود (آواISP) عرضه مينمايد و يا از طريق شبکه امکان دسترسي به انرا فراهم مي آورد .

4-2- در ارتباط با فعاليتهاي ارائه ، ارسال و پخش اطلاعات مسئوليت رعاليت قوانين حق کپي (Copyright) وحق تاليف بعهده (آواISP) و کاربران آن مي باشد.

4-3- (آواISP)موظف است تا با نصب تجهيزات و نرم افزارهاي کنترل و فيلتر به منظور جلوگيري از اتصال کاربران به سايت هاي غير مجاز که در بند ۶ اين ماده مشخص شده اقدام نمايد .

4-4- (آواISP)موظف است در جهت ارائه نرم افزاها ي مناسب کنترل و فيلتر ينگ براي استفاده کاربران بر روي کامپيوتر شخصي همکاري نمايد.

4-5- (آواISP) حق ارائه اشتراک به اشخاص کمتر از هجده سال تمام را نخواهد داشت .

4-6- (آواISP)حق هرگونه واگذاري مجوز و امتياز بهره برداري به غير را ندارد .

4-7- بکارگيري هر گونه رمز و کد جهت تبادل اطلاعات ، مستلزم ثبت مشخصات الگوريتم و کليد رمز مربوط در دبيرخانه شورايعالي اطلاع رساني (يا مرجعي که معرفي مينمايد ) ميباشد و در غير اين صورت ممنوع است.

ماده ۵: نمونه وظايف ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت ( اواISP) بشرح ذيل است :

5-1- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده Of f –line / on -line براي کاربران خود .
5-2- فراهم سازي دسترسي و همچنين تهيه و فرآوري محتوي جهت کاربران خود.
5-3- انجام انواع فعاليتهاي براي آشنا نمودن کاربران در استفاده بهينه از شبکه اطلاع رساني و اينترنت
5-4- فراهم سازي خدمات، تهيه، توليد، توزيع و ارائه اطلاعات براي مشتريان مربوطه.
5-5- کمک و ارائه طربق جهت مشکلات نرم افزاري و سخت افزاري متقاضيان استفاده از(آوا ISP)

ماده 6 : فعاليتهاي غير مجازي که هر ( آواISP) بايد در جهت جلوگيري ازآنها درشبکه مربوطبه خود اقدامات لازم را بکار ببندد عبارتند از :

6-1- امنيت عمومي و دفاع ملي :

الف : کليه مطالب وو موضوعات مغاير امنيت عمومي و دفاع ملي مطابق مقررات و مصوبات قانوني
ب : اشاعه و تبليغ گروهها واحزاب غير قانوني

6-2-مو ضو عات مذهبي و قومي :

الف : هر گونه محتوايي که موجب توهين و تحقير اديان الهي به ويژه دين اسلام و فقه جعفري باشد.
ب : هر محتوايي که موجت اختلافات قومي –مذهبي بوده و متضمن تحقير و توهين به اقوام ،مليتها و نژادهاباشد.

6-3-اخلاق عمومي و رعايت احکام اسلامي :

الف : هر محتوايي که شامل موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومي از قبيل تصاوير مستهجن ، ترويج بي بندو باري و مغاير شئون اسلامي باشد.
ب : هر محتوايي که مروج مصرف مواد مخدر باشد

6-4-اطلاعات محرمانه:

الف : هر محتوايي که شامل آموزش ساخت مواد تخريبي (منفجره و يا محترقه )باشد.
ب : هر محتوايي که افشاء کننده روابط خصوصي اشخاص بوده و تجاوز به به حريم شخصي افراد تلقي شود.
ج : هر محتوايي که متضمن اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و حکومتي باشد.
د : اطلاعاتي که داراي کليدهاي رمز بانکهاي اطلاعاتي نرم افزارهاي خاص و يا صندوق هاي پست الکترو نيک ديگران و يا روش شکستن آنها بدون مجوز صاحبان ذيربط باشد.

6-5-تجارت و عمليات مالي:

الف : کليه فعاليتهاي غير قانوني از طريق شبکه اطلاع رساني اينترنتاز قبيل اختلاس و …. ممنوع ميباشد.
ب : خريد و فروش و تبليغات براي کليه کالاهايي که منع فانوني دارند.
ج : انجام هر گونه معاملات تعهدآور که طبق فانون مغاير با منافع ملي ميباشد.

6-6-فعاليت مخرب :

الف : هر گونه نفوذ غير مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سيستمها .
ب : هر گونه حمله به مراکز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران جهت از کار انداختن و با کاهش کارايي آنها.
ج : هرگونه تلاش جهت انجام شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق دارد بدون مجوز صاحبان آن.

ماده 7: وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مراکز دانشگاهي صرفاً مجاز به استفاده داخلي در مجموعه سازماني خود بوده وحق فروش خدمات اطلاع رساني و اينترنت را به اشخاص ديگر ندارند.

ماده 8: نحوه برخورد قانوني و اعمال مجازات در صورت عدم رعايت مقررات اين آئين نامه و تخطي از موارد مندرج در آن با توجه به نوع تخلف شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و ارجاع به دادگاه و محاکم صالحه قانوني خواهد بود.

ماده9: مؤسسات و شرکتهاي خصوصي ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت(آوا ISP ) مي توانند ازمشتريان خود بر اساس مقررات اين آئين نامه تعهد نامه لازم مبني بررعايت ضوابط اخذ نمايد.

ماده 10: متقاضيان ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت ملزم به ارائه مدارک لازم بشرح زير مي باشند:

10-1- مدارک ثبت شرکت و کپي روزنامه رسمي براي شرکتها خصوصي
10-2- مدارک رسمي معرفي مدير مسئول از طرف شرکت و يا موسسه حقوقي
10-3- کپي شناسنامه ، مدارک تحصيلي و سوابق کار مدير مسئول
10-4- چهار قطعه عکس مدير مسئول
10-5- آدرس و کروکي و شماره تلفن محل سکونت و کار مدير مسئول
10-6- ارائه طرح نصب ،مشخصات فني تجهيزات و نحوه ارتباط با مشترکين براي ارائه خدمات اينترنتي ( از قبيل طرح شبکه LAN نوع و نحوه نصب)
10-7- تعداد و مشخصات نفرات و پرسنل فني از نظر سوابق و تحصيلات

تبصره : سازمانهاي دولتي و مراکز دانشگاهي صرفاً بايد در خواست کتبي به امضاءبالاترين مقام اجرائي و نيز طرح نصب و مشخصات فني تجهيزات خود را به شرکت مخابرات ايران(امورارتباطات ديتا)ارائه نمايند.

ماده 11: ارائه کنندگان خدمات اطلاع رساني و اينترنت (آواISP) ملزم به امضاء تعهد نامه ضميمه اين آئين نامه مي باشند و مکلف به رعايت کليه موارد مندرج درآن هستند.

ماده 12: اين آئين نامه در 12 ماده و يک تبصره مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا شرایط اقتصادی فعلی باعث افزایش پرونده های طلاق است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 4
 • 1,346
 • 10
 • 23,468
 • 172
 • 61,722